27.07.2019. u Brnu se održalo Europsko prvenstvo XCO. Stjepan je naravno nastupio u svojoj kategoriji U19 no kako kaža nikako nije zadovoljan svojim plasmanom, Naime, odmah nakon starta je završio u čepu te je bespovratno izgubio svaku mogućnost da trku odveze kako je planirano. Odlično pripremljena, tehnički zahtjevna te nadasve prašna staza nakon zastoja u čepu nije davala previše mogućnosti za prestizanje što je rezultiralo tek 77. mjestom no to je objektivno najbolje što se u tom trenutku moglo. Osim fizičke i psihičke pripremljenosti u sportu i faktor sreće često igra ulogu. Ovoga je puta upravo taj faktor Stjepanu nije bio naklonjen.